Drugiej Rzeczypospolitej początki

Drugiej Rzeczypospolitej początki
Drugiej Rzeczypospolitej początkiDrugiej Rzeczypospolitej początki
Autor:

Cena: 19.95 zł   

Data wydania:
Liczba stron:0
Oprawa:


Drugiej Rzeczypospolitej początki 


Historia odrodzenia się państwa polskiego w obliczu klęski i upadku trzech mocarstw zaborczych. Osobiste ambicje kluczowych osób zaangażowanych w tworzenie państwowości polskiej. Opisy bitew, powstań i plebiscytów na ziemiach wchodzących w skład młodej Polski. Historyczna książka do słuchania.