Metody numeryczne

 • ndz., 09/07/2014 - 21:47
  Program został napisany w języku JAVA. Paczka zawiera kody źródłowe (projekt Netbeans) i skompilowany program. Wyświetl macierze. Pomnóż macierz A przez liczbę. Pomnóż macierz A przez macierz B. Dodaj macierz A do macierzy B. Podnieś macierz A do potęgi. Porównaj macierz A z macierzą B. Transponuj macierz A (A^t). Zamień wiersze. Zamień kolumny. Odwróć macierz A
 • ndz., 09/07/2014 - 21:47
  Program został napisany w języku JAVA. Paczka zawiera kody źródłowe (projekt Netbeans) i skompilowany program. Program wykorzystuje metodę wielomianową. Wprowadź węzły, wprowadź punkty szukane i wciśnij przycisk
 • ndz., 09/07/2014 - 21:47
  Program został napisany w języku JAVA. Paczka zawiera kody źródłowe (projekt Netbeans) i skompilowany program. Zadana jest funkcja dyskretna o (n+1) rownoodleglych wartościach argumentu (węzłach x(0),x(1),...,x(n)), gdzie n może przyjmować wartości n = 6 ,..., 20. Wykorzystując wielomian interpolacyjny Lagrange'a, obliczyć: - wartości interpolujące dla kilku dowolnie ustalonych x z przedziału [x(0);x(n)], - wartości ekstrapolujące dla kilku dowolnie ustalonych x z przedziałów [x(0)-h;x(0)) i (x(n);x(n)+h], gdzie h = (x(n)-x(0))/n.
 • ndz., 09/07/2014 - 21:47
  Program został napisany w języku JAVA. Paczka zawiera kody źródłowe (projekt Netbeans) i skompilowany program. Wprowadź punkty szukane i wciśnij przycisk [START].
 • ndz., 09/07/2014 - 21:47
  Program został napisany w języku JAVA. Paczka zawiera kody źródłowe (projekt Netbeans) i skompilowany program. Funkcja liniowa: P1(X) = -3.6+ x *-0.1, Funkcja kwadratowa: P2(X) = -4.314285714285714 + -0.1 * X + 0.35714285714285715 * X^2
 • ndz., 09/07/2014 - 21:47
  Program został napisany w języku JAVA. Paczka zawiera kody źródłowe (projekt Netbeans) i skompilowany program. Metoda Gaussa z wyborem elementu głównego w wierszu obliczyć wyznaczniki dla poniższych macierzy. Dla jednego z przykładów wyprowadzić wyniki pośrednie.

Strony